Organisaatio

 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:ssä on yli 900 jäsentä ja se on siten Otaniemen toiseksi suurin kilta (Koneinsinöörikilta on suurin). On selvää, että tämän kokoisella yhteisöllä täytyy olla toimiva ja selkeä hallinto.

Yleistä SIK:n "organisaatiosta"

Sähköinsinöörikillassa toimeenpanovaltaa käyttää 3–13 kiltalaisen muodostama hallitus apunaan lukuisa määrä toimihenkilöitä. Hallituksen ja toimihenkilöt valitsee killan valtuusto, joka myös valvoo näiden toimintaa. Käytännössä valtuusto valitsee vaalikokouksessaan ensin uuden puheenjohtajan ja jää 1–2 viikon mittaiselle kokoustauolle. Tauon jälkeen puheenjohtaja esittelee valtuustolle ehdotuksensa hallitukseksi ja toimihenkilöiksi, ja valtuusto joko hyväksyy tai hylkää ehdotuksen n tuntia kestävän kysely/esittelytuokion jälkeen.

Valtuuston toimintaa

Killan valtuusto valitaan marraskuussa pidettävillä vaaleilla yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vaaleissa ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja kaikki SIK:n varsinaiset jäsenet.

Uuden valtuuston toiminta alkaa varsin pian valitsemisen jälkeen vaalikokouksessa, jossa todetaan uusi kokoonpano, valitaan puhemiehistö, killan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, toimikuntien puheenjohtajat sekä tilintarkastajat. Toinen sääntömääräinen valtuuston kokous on helmikuinen vuosikokous, jossa käsitellään mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Lisäksi valtuusto pitää tarpeelliseksi katsomanssa määrän kokouksia pitkin vuotta.

Hallituksen toimintaa

Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa, jota hän hoitaa yhdessä mahdollisen toimikuntansa kanssa. Puheenjohtajan tehtävä on pitää langat käsissään, ja olla perillä kaikesta, mitä killassa tapahtuu. Hallitus tekee päätökset ja sopii menettelytavat viikottaisessa kokouksessaan. Hallitus on vastuussa kaikesta killan näkyvästä ja näkymättömästä toiminnasta, ja se on myös oikea osoite, jos joku asia vaivaa mieltä, tai mielessä on parannusehdotus mihin tahansa asiaan.

Kuinka päästä valtuustoon?

Joitakin viikkoja ennen vaaleja kiltahuoneelle ilmaantuu ehdokkaaksiasettautumislappuja, jollaisen täyttämällä asettautuu ehdolle vaaleihin. Erityinen Valtuustovaalilautakunta osoittaa kiltiksen viereltä ilmoitustaulun, johon omia vaalimainoksia saa sitten kiinnittää.

Kuinka päästä hallitukseen tai toimariksi?

Joka syksy hyvissä ajoin ennen valtuuston vaalikokousta webiin avataan ns. kähmykone, johon halukkaat voivat jättää yhteystietonsa ja ruksata kiinnostavat aihealueet. Lisäksi pidetään erillinen tilaisuus, "kähmysauna", jossa istuva hallitus ja toimihenkilöt esittelevät omaa vastuualuettaan ja halukkaat voivat kysellä heiltä lisätietoja. Jos jokin homma kiinnostaa erityisesti, kannattaa tutustua erityisesti sen tämän hetkiseen tekijään, ja kysellä häneltä lisää.

Kannattaa myös muistaa, että toiminta killassa ei millään muotoa edellytä toimarinakkia. Moni kiltalainen löytääkin itselleen sopivan tavan toimia jonkin toimikunnan "free lance" -toimijana, eli on mukana silloin kun siltä tuntuu.