Lippu- ja merkkiohjesääntö

 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n lippu- ja merkkiohjesääntö

1 Killan tunnukset ja merkit

1.1 Killan tunnukset

Killan virallinen tunnus on rataslogo, jonka käytöstä määrätään liitteessä 1.

1.2 Killan merkit

Killan merkkejä ovat kiltamerkki, hopeinen ja kultainen ansiomerkki sekä edustusmerkki.

Killan merkkejä käytetään akateemisten kunniamerkkien tavoin ja niitä voidaan käyttää myös frakin kanssa. Miehet kiinnittävät merkin puvun takin vasempaan rintapieleen. Naiset kiinnittävät merkin vastaavaan kohtaan asussaan. Merkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta.

1.2.1 Kiltamerkki

Kiltamerkki on killan ratastunnuksen muotoinen (halkaisijaltaan 13 mm) pronssinen rintamerkki.

Kiltamerkin voivat ostaa kaikki killan jäsenet.

Lisäksi kiltamerkki annetaan killan toimihenkilöille, valtuuston puhemiehelle sekä varapuhemiehelle heidän ensimmäisen toimikautensa alussa.

1.2.2 Ansiomerkit

Killan ansiomerkkejä ovat killan ratastunnuksen muotoiset halkaisijaltaan 13 mm hopeiset ja kultaiset rintamerkit.

Ansiomerkkien saajien tulee osoittaa oikeaa asennetta sekä kiinnostusta kiltaa kohtaan sekä toimia aktiivisesti killan hyväksi.

Ansiomerkkiä ei voida myöntää istuvan hallituksen jäsenelle.

1.2.2.1 Hopeinen ansiomerkki

Killan hallitus voi myöntää hopeisen ansiomerkin killan jäsenelle tai perustellusta syystä myös muulle henkilölle tunnustuksena erityisestä kiinnostuksesta kiltaa kohtaan sekä ansioituneesta toiminnasta killan hyväksi.

1.2.2.2 Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää killan jäsenelle tai perustellusta syystä myös muulle henkilölle, joka on osoittanut ylitsevuotavaa kiinnostusta kiltaa sekä sen toimintaa kohtaan, joka on pitkään toiminut aktiivisesti killan hyväksi ja joka esimerkillään innostaa myös muita entistä aktiivisempaan toimintaan killan parissa.

Kultaisia ansiomerkkejä myönnetään vuosittain muutamia niiden arvolle sopivassa tilaisuudessa.

Killan hallitus päättää merkin saajista tätä tarkoitusta varten kootun ansiomerkkityöryhmän laatiman perustellun ehdotuksen pohjalta. Työryhmää johtaa hallituksen nimeämä henkilö ja sen minimikoko on viisi (5) henkilöä. Työryhmässä tulee olla kyseisen merkin jo saaneita henkilöitä heidän niin halutessaan sekä henkilöitä, joilla on riittävä näkemys päätettävästä asiasta. Lisäksi istuvalla hallituksella tulee olla edustus työryhmässä. Työryhmä ei voi esittää merkkiä omalle jäsenelleen.

1.2.3 Edustusmerkki

Edustusmerkki on killan ratastunnuksen muotoinen, ansiomerkkiä suurempi halkaisijaltaan 16 mm kultainen rintamerkki.

Edustusmerkkiä käyttävät toimikautensa ajan killan hallituksen jäsenet, valtuuston puhemies sekä killan oltermanni killan tilaisuuksissa tai kiltaa edustaessaan. Edustusmerkin kanssa tai sijasta ei käytetä muita killan merkkejä. Edustusmerkki on luonteeltaan kiertävä ja se palautetaan toimikauden jälkeen killalle. Merkkien palautumisesta on vastuussa killan hallituksen puheenjohtaja.

1.3 Puheenjohtajan kääty

Killan hallituksen puheenjohtajan tunnuksena on hopeoitu kääty. Käädyn ketju on tehty salamanmuotoisista lenkeistä. Käädyn aiheena on killan vanha rataslogo.

Hallituksen puheenjohtaja käyttää käätyä killan vuosijuhlissa sekä muissa vastaavissa juhlallisissa tilaisuuksissa edustaessaan kiltaa.

1.4 Lippu

Killan virallisen lipun pohjaväri on valkoinen ja sen aiheena on kirjailtu vanha rataslogo. Lippu on kiinnitetty tankoon, jonka päässä on rattaalla ympäröity kynttilähehkulamppu. Lipun mitat ovat 96 x 98 cm. Logon halkaisija on 68 cm.

Lippua käytetään killan juhlatilaisuuksissa sekä erityisissä kunnianosoituksissa. Lipun käyttämisestä päättää killan hallitus.

Lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden teekkarin muodostama lippuvartio.

Lipunkantajan ja lippuvartion nimittää killan hallitus. Lipunkantaja ja lippuvartio käyttävät aina teekkarilakkia.

Lippu tekee kunniaa valtion päämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle, SIK-hymnille sekä vainajille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja nostetaan tämän jälkeen ylös.

Lippua säilytetään kiltahuoneella ja sen hoidosta vastaa killan hallitus.

1.5 Standaari

Killan standaari on pöytäviiri, jossa on valkoiselle pohjalle painettu vanha rataslogo sekä teekkarilakki, josta roikkuu viirin sivulle musta tupsu.

Standaari voidaan hallituksen päätöksellä lahjoittaa killan toimintaan myönteisesti vaikuttaneille tahoille. Standaarit on numeroitu lahjoittamisjärjestyksessä. Hallitus pitää kirjaa standaarien saajista.

1.6 SIK-hymni

Killan hymni on nimeltään SIK-hymni. Se esitetään Teekkarihymnin jälkeen yhtä tasoa alempana. Hymnissä on kolme säkeistöä. Hymnin sanat ja melodia ovat liitteessä 2.

2 Kunniahenkilöt

2.1 Kunniajäsenet

Kunniajäsenten nimittämisestä määrätään killan säännöissä kohdassa 6§ 5.-7. mom.

2.2 Oltermanni

Osaston ja killan välistä yhteydenpitoa varten valitaan osaston opettajakunnan joukosta killalle oltermanni kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Oltermannin valitsee killan valtuusto.

Oltermannin tunnuksena on oltermanninsauva. Toimikautensa ajan oltermanni on oikeutettu käyttämään killan edustusmerkkiä.

2.3 ProSIK

ProSIK-kunniamaininnalla voidaan vuosittain palkita yksi tai erikoistapauksessa useampi killan toiminnassa pitkään ja erityisen ansiokkaasti vaikuttanut henkilö. Henkilön tulee olla valmistunut tai opintojensa loppuvaiheessa. ProSIK-kunniamaininta on kunniajäseneksi nimeämisen jälkeen killan ylin tunnustus.

Killan hallitus päättää kunniamaininnan saajasta tätä tarkoitusta varten kootun työryhmän laatiman perustellun ehdotuksen pohjalta. Työryhmää johtaa hallituksen nimeämä henkilö ja sen minimikoko on viisi (5) henkilöä. Työryhmässä tulee olla kyseisen kunniamaininnan jo saaneita henkilöitä heidän niin halutessaan sekä henkilöitä, joilla on riittävä näkemys päätettävästä asiasta. Lisäksi istuvalla hallituksella tulee olla edustus työryhmässä. Työryhmä ei voi esittää merkkiä omalle jäsenelleen.

ProSIK myönnetään killan vuosijuhlassa Potentiaalin Tasauksessa.

ProSIK:lle luovutetaan piirilevy, johon on syövytetty piirikaavio sekä kyseisen henkilön nimi (kuva 5). Tätä levyä kutsutaan myös Apumuistilaataksi. Tämän lisäksi ProSIK:lle luovutetaan ProSIK:n tunnus.

2.3.1 Tunnus

ProSIK:n tunnus on sähkönsininen, 35 mm leveä nauha, jonka keskellä on kiinnitetty halkaisijaltaan 22 mm kultainen killan ratastunnus.

Nauhaa käytetään kuten ylioppilaskunnan teekkarinauhaa. Nauhaa kannetaan oikealta olalta alas vasemmalle lantiolle. Nauhan kantotapa on sama naisilla ja miehillä. Naiset voivat kantaa nauhaa myös ruusukkeena, jolloin sitä käytetään puvun oikeassa miehustassa.

Nämä säännöt on hyväksytty Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston kokouksessa 7/2018 27.11.2018. Nämä säännöt korvaavat aiemmat Sähköinsinöörikillan lippu- ja merkkiohjesäännöt.