Kuulumiset

 

Hallituksen uusimmat kuulumiset(19.9.)

Ilmoitusasiat

Valtuustovaalijulistus on annettu.

Valtuuston brändityöryhmä paikalla kokouksessa.

 

Edellisten kokouksien pöytäkirjat

Hyväksyttiin SIKH25/17 pöytäkirja.

 

Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

 

Puheenjohtaja: Dekaanilounaalla keskusteltiin mm. aaltoon perustettavasta englanninkielisestä kandiohjelmasta.

 

Rahteeri: Nordnet:n salkun arvo elokuun lopussa oli 30 058,00 € ja tuottoprosentti oli pudonnut 99,32 %:iin. Sihteerillä ei uusia kuulumisia.

 

VTMK: Ei uutta.

 

UTMK: Welcome-sauna onnistui hyvin ja porukkaakin oli mukava määrä. KvTMK:lla on International-sitsit perjantaina. Norjassa edustaminen sujui hyvin!

 

OPTMK: Dekaanin kanssa lounastettu. Keskusteltiin mm. 60op stipendistä ja mahdollisuudesta siirtää ylimääräiset nopat ensi vuoden stipendiin. Toimikunta kokoustaa lauantaina.

 

Sössö: Kämppäkierroksella lehden teemaksi päätettiin “matkailu” eli esimerkiksi vaihto-opiskelu, eri opiskelijakulttuurit, muut kampukset etc.

 

HVTMK: Korkeakoulun kanssa keskusteltu mm. kiltahuoneen siivouksesta.

 

YTMK:                     Kokoustettu ja suunniteltu syksyn kuvioita. ABB:n kanssa sovittu saunaillan järjestämisestä 5.10. Otaniemessä.

 

FTMK: FXQ-jono oli maanantaina ja Fuksisitsit ovat torstaina. ELECkyykkä järjestetään ensi maanantaina.


OTMK: SIK-KIK sitsit ovat ensi viikolla. Syyssitsien suunnittelu on aloitettu.

 

AYY:n edustajistovaalit 2017

PE: Päätetään perustaa vaaliliitto Voltti yhdessä Automaatio-ja Systeemitekniikan kilta ry:n ja Inkubio ry:n kanssa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin 2017. Voltin ehdokasasettelu tapahtuu kiltojen hallitusten toimesta. Kiltahuoneilla sallitaan ainoastaan Voltin ehdokkaiden vaalimainokset.

 

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

 

 

Hallintoasiat

Vuosijuhlakutsut

 

51.Diskonttaus 13.10.2017, kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan.

Päätettiin edustajiksi Eero Silfverberg ja Lauri Vapalahti.

 

Sätky 20v. 7.10.2017, kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan.

Päätettiin edustajiksi Jan Tuomi ja Lauri Vapalahti.

 

ESO CXII 14.10.2017, kutsu koko hallitukselle.

Päätetään edustajat myöhemmin.

 

Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudet jäsenet liitteen 8 mukaisesti.

 

Talousasiat

Hyväksyttiin killalle osoitetut raha-anomukset ja laskut liitteen 9 mukaisesti.

 

Muut esille tulevat asiat

 

Brändityöryhmä kävi puhumasta brändiuudistuksesta kokouksessa.

He kertoivat brändityön edistymisestä ja seuraavista toimenpiteistä.

                     

Keskusteltiin PTK:n arwoisten ehdottamisesta.

 

Keskusteltiin tulevista Valtuuston iltakoulusta ja kokouksesta.

 

Keskusteltiin kähmyjen aloitusajankohdasta ja järjestetäänkö samanlainen kilta tutuksi-päivä, kuin viime vuonna.

 

Keskusteltiin hallitus- ja killanvaihdoista.

 

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 26.9.2017 kello 18.00.