Kuulumiset

 

Hallituksen uusimmat kuulumiset(23.5.)

 

 

Ilmoitusasiat

Ylioppilaskunta täytti seitsemän vuotta.

Hallituksen kokoukset jäävät kesätauolle tämän kokouksen jälkeen.

 

Edellisten kokouksien pöytäkirjat

Hyväksyttiin SIKH20/17 pöytäkirja.

 

Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

 

Puheenjohtaja: SAK:n kokouksessa päätettiin EST-sisäänotoksi vuonna 2018 sata. Kemian koe käy myös fysiikan ohella haussa. Lisäksi aloitetaan fysiikan preppauskurssi.

 

Rahteeri: Sihteerillä eikä rahastonhoitajalla ole uusia kuulumisia.

 

VTMK: Koulu vahvisti elepajan uudet tilat. Elepajatoimikunta kokousti. Muuton realisointi on aloitettu.

 

UTMK: Koulu piti Kv-tutorkoulutuksen. KvTMK:n kokouksessa puhuttiin Kv-tutorin ja koulun välisestä sopimuksesta.

 

OPTMK: Ei uutta.

 

Sössö: Kokousdoodle on lähetetty toimikunnalle. Kokouksessa käydään läpi kesän julkaisuaikataulua ja syksyn suunnitelmat. Otetaan myös valokuva fuksioppaaseen.

 

HVTMK: Tarjouspyynnöt killan logolla varustetuista tarroista on lähetetty.

 

YTMK: Haalarihommia on tehty, 3 paikkaa on myymättä. Academic Workin kanssa on keskusteltu yhteistyökumppanuudesta. VR on kiinnostunut PoTan tukemisesta. Ericssonin kanssa on tapaaminen kesäkuussa. ASW- tapaaminen oli muiden tahojen kanssa

 

FTMK: Fuksioppaan tekeminen on hyvässä vaiheessa. ISOille pidettiin ISOkaste 18.5.

 

OTMK: Ei uusia kuulumisia. Hovimestari on viikon lomalla Suomenlinnassa.

 

Opintomestari saapui paikalle kello 17.23.

 

Esitykset killan toimihenkilöiksi

Päätettiin esittää valtuustolle Juha Piipposta ja Jan Gustafssonia PoTa-97-tirehtööreiksi.

 

Hallintoasiat

Päätettiin myöntää rahastonhoitaja Saijariina Kuokkaselle oikeus maksaa laskuja ja raha-anomuksia 31.8.2017 asti.

 

Talousasiat

Hyväksyttiin killalle osoitetut raha-anomukset ja laskut liitteen 9 mukaisesti.

 

Muut esille tulevat asiat

Sössölle annetaan tehtäväksi tehdä toimihenkilötaulu kiltahuoneelle vuoden 2017 toimihenkilöistä.

 

Keskusteltiin yhteistyöstä Silicon Labsin kanssa.

 

Keskusteltiin virkistäytymisestä Linnanmäellä.

 

Keskusteltiin AlumniStudentWeekendin ohjelman laatimisesta.

 

Piikkilista tarkistetaan lähiaikoina.

 

Valtuustolle tehdään selonteko hallituksen tekemisistä.

 

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään puheenjohtajan erikseen ilmoittamana ajankohtana.