Muutto

 

Yleistä

Sähkötekniikan korkeakoulu on muuttamassa uusiin tiloihin kesän 2016 aikana. Syksyllä Otakaari 5:ssä ei järjestetä näillä näkymin mitään opetusta. Opetuksen osalta uusia uutisia ei ole tullut, mutta killan tilojen osalta kehitystä on tapahtunut paljonkin.

Killan tilat

Myös kilta muuttaa opetuksen perässä TUAS-talolle. Killalle on löydetty TUAS-talolta noin 98 m^2 kokoiset tilat, joiden muokkaamisen saamme suunnitella itse. Tämän lisäksi tilojen vierestä löytyy 7,6 m^2 keittiö, jonka jaamme inkubion kanssa. Tilat eivät sovellu elepajan käyttöön ja elepajalle etsitään tiloja edelleen. Myös mahdollista erillistä varastotilaa selvitetään.

Uudet tilat sijaitsevat TUAS-talon Open Innovation Housea lähimmässä nurkasta. Lähellä uusia tiloja on mm. Prodekon kiltahuone ja syksyyn mennessä myös Inkubion kiltahuone sekä Sähkötekniikan korkeakoulun oppimispalvelut. Myös vessat sijaitsevat suoraan kiltahuoneen läheisyydessä. Pohjapiirrustus löytyy osoitteesta http://sik.ayy.fi/files/muutto/tiedote.png ja kuvan sijoittumisen koko TUAS-taloon voi tarkistaa täältä http://sik.ayy.fi/files/muutto/tuas.pdf.

Nykyinen kiltahuone, SIKarihuone ja toimisto ovat kooltaan yhteensä 100,8 m^2, joten näiden osalta killan tilat eivät ole pienenemässä. Tässä vaiheessa täytyy kuitenkin muistaa elepajaa ja varastotiloja koskeva epävarmuus, joten on mahdollista, että esimerkiksi varastotilan tarve joudutaan huomioimaan uusia tiloja suunniteltaessa.

Killan osalta muuton aikataulu on vielä auki, mutta tavoitteena on saada tilat käyttöömme kesän alussa ja tehdä vaadittava remontointi ja muutto kesän aikana. Tällä hetkellä killalle tulevat tilat koostuvat pienestä aulatilasta ja neljästä erillisestä huoneesta. Lienee sanomattakin selvää, etteivät tilat sellaisenaan sovi suoraa killan käyttöön, joten seuraavan kuukauden aikana järjestetään suunnittelukipailu, jolla pyritään luomaan pohja täydelliselle kiltahuoneelle.

Suunnittelukilpailu

Haluatko vaikuttaa killan uusien tilojen sisustukseen? Se on nyt mahdollista, sillä kilta järjestää suunnittelukilpailun, jossa saa suunnitella pohjapiirustuksen ja sisustuksen killan uusille tiloille. Osoitteesta http://sik.ayy.fi/files/muutto/kilpailu.png löytyy mallipohja johon on merkitty SIK:n uudet tilat sinisellä rajauksella. Valmiit työt palautetaan 18.3. klo 23:59 mennessä osoitteeseen sik-hallitus@list.ayy.fi. Työsi voit tehdä käsin, paintilla tai ammattimaisemmallakin ohjelmalla. Tässä vaiheessa tärkeintä on kuitenkin ajatus eikä kuvan laatu. Mailiin kannattaa myös avata ajatuksia suunnitelman takana.

Kiltistä suunnitellessa kannattaa huomioida, että seinien kaataminen on helpompaa ja halvempaa kuin rakentaminen, joten esimerkiksi olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä suositaan. Kaikki on kuitenkin mahdollista ja ehdotuksiin saa laittaa mitä tahansa mikä tuntuu tarpeelliselta.

Killan tilojen perustarpeisiin kuuluu ainakin toimisto, joten sen sijoittaminen suunnitelmaasi olisi suotavaa. Kilta tarvitsee myös välivarasto- sekä arkistointitilaa, joten toimistosta kannattaa tehdä tarpeeksi tilava tai suunnitella erillinen tila näille.

Kun suunnitteluvaihe on päättynyt, valitsee hallitus parhaat suunnitelmat tai niiden yhdistelmät. Näistä parhaista ehdotuksista kiltalaiset pääsevät vielä äänestämään ja voittanut suunnitelma esitellään koululle ja toteutetaan kesän aikana.

Suunnittelun tueksi nykyisten tilojen koot OK5:ssa:

Kiltahuone    51,0 m^2

SIKarihuone    24,2 m^2

Toimisto    26,6 m^2

Suunnittelukilpailun tuotokset huomoiden hallitus on tehnyt suunnitelman uuden kiltahuoneen pohjapiirutuksesta: http://sik.ayy.fi/files/pohja_final.pdf.


Muuton vaikutus laitoksiin ja opetukseen

Muutto uusiin tiloihin tapahtuu joustavasti tilojen vapautuessa. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan kaikki opetus on kuitenkin siirtynyt ensi syksyyn mennessä. Suurin osa kandivaiheen opetuksesta tullaan järjestämään kandidaattikeskuksessa. Maisterivaiheen opetus hajaantuu enemmän laitosten ja tutkimusryhmien mukana, mutta painottuu selkeästi TUAS-talolle ja sen ympäristöön. Myös osa kandiopetuksesta tapahtuu TUAS-talolla, sillä esimerkiksi fukseille suunnatun sähköpajakurssin laboratoriotilat siirtyvät todennäköisesti sinne.

Korkeakoulu ylläpitää Inside-sivua, jonne päivitetään uusinta tietoa muutosta. Viimeisimpänä päivityksenä on 28.1. ilmestynyt kalvosetti, jossa avataan suunnitelmia laitosten ja laboratorioiden sijoittelusta muuton yhteydessä. Setti on avattu hiukan alle, mutta tarkemman infon perässä kannattaa suunnata Insideen.

https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=41916568

Laboratoriot

Korkeakoulun laboratoriotilat vähenevät muuton yhteydessä. Suurin osa laboratorioista pyritään sijoittamaan TUAS-talolle. Tämän lisäksi viereiseen OIH-rakennukseen on suunnitteilla TLV- ja RAD-laboratorioita, ja akustiikan laitoksen laboratoriot pyritään sijoittamaan Otakaari 5:n uudempiin siipiin, joiden kunto on muuta rakennusta parempi. Näiden lisäksi selvitetään mahdollisuutta sijoittaa sähkökone-sali osoitteeseen Puumiehenkuja 5 (Kone 3).

Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmät tulevat hajaantumaan nykyisten suunnitelmien mukaan vielä hiukan labroja enemmän. Tutkimusryhmät pyritään kuitenkin pitämään kasassa mahdollisimman hyvin, jolloin ryhmien sisäinen työskentely ei hankaloidu, ja tiettyyn pääaineeseen erikoistuvan opiskelijan opintojen ei pitäisi hajaantua ympäri Otaniemeä. Tarkemmat suunnitelmat eri laitosten ja tutkimusryhmien sijoittelusta löytyy muuton Inside-sivulta.

Kirjasto

Sähkötekniikan korkeakoulun kirjasto Otakaari 5:stä muuttaa TUAS-taloon 30.4.2016 mennessä ja yhdistyy TUAS-talossa sijaitsevan Perustieteiden korkeakoulun ja tuotantotalouden laitoksen kirjaston kanssa. Kirjaston yhteyteen suunnitellaan uusi Learning Hub hyödyntäen Otakaari 5:n kalusteita.

Korkeakoulun uutinen aiheesta:
https://inside.aalto.fi/display/fielec/Aalto+ELECin+kirjasto+muuttaa+TUAS-taloon