Killan nettisivut muuttavat!

 

Killan nettisivut siirtyvät AYY:n Otax-palvelimelta killan hallinnoimalle serverille. Sekä sik.ayy.fi että sahkoinsinoorikilta.fi domainit pyritään ohjaamaan uudelle palvelimelle, kun päivitys on tehty.

Pyrkikää välttämään tapahtumien ja uutisten tekemistä vanhalle palvelimelle, kunnes siirto on saatu täysin tehtyä, ja nimipalvelimet ovat saaneet päivitettyä uudet IP-osoitteet.

Tämä uutinen jää siis vanhan palvelimen viimeiseksi uutiseksi. Uuden palvelimen hostaamat nettisivut tunnistat tuoreemmasta uutisesta.

Ongelmatilanteissa tai kysymyksien herätessä ottakaa yhteyttä sik-vtmk@list.ayy.fi tai killan hallitukseen.