Valtuuston kokouksen kuulumiset (SIKV4)

 

SIKV4/18 kuulumisia:

 • Valtuusto piti ylimääräisen kokouksen aiheenaan killan uusi visuaalinen ilme ja erityisesti tunnuksen uudistaminen.
 • Paikalla oli 12 varsinaista valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.
 • Killan hallituksen sihteeri ei ollut paikalla, joten valtuutettu Virtanen toimi kokouksen sihteerinä.
 • Valtuusto keskusteli brändiuudistuksen aikataulusta ja tunnuksen uudistamisesta.
 • Puheenjohtaja kertoi hallituksen näkemyksestä brändiuudistuksen aikataulun suhteen. Visuaalinen ilme otetaan käyttöön heti dokumenttipohjien osalta ja heti kun mahdollista esim. killan webissä, haalareihin taas ei ole mahdollista tehdä muutoksia enää tälle syksylle, joten haalarit uusitaan ensi vuonna. Mikäli tunnus uudistetaan, uusitaan muut asiat, kuten pinssit, pikkuhiljaa, kun se on käytännöllistä, eli esimerkiksi kun pinssit loppuvat tai vanha tunnus on jo poistettu käytöstä kaikkialta muualta. Visuaalisen ilmeen uudistus pitää saada valmiiksi tänä vuonna, jotta koulu maksaisi sen.
 • Keskusteltiin mahdollisen uusimisen aiheuttamista käytännön toimenpiteistä ja aikataulusta, ja todettiin, että hallituksen suunnitelma kuulostaa hyvältä.
 • Puhemies totesi, että brändiuudistuksen loppuunviemisestä on joka tapauksessa syytä tehdä linjapaperi, joka ohjeistaa tulevia vuosia.
 • Esiin nousi mielipide, että olisi kaivattu enemmän vaihtoehtoja uudesta tunnuksesta, ja puheenjohtaja kertoi vastauksena ettei graafikon budjetti riitä useiden uusien vaihtoehtojen tuottamiseen, jos halutaan saada myös visuaalisen ilmeen uudistus esim. webin osalta tehtyä.
 • Valtuuston keskustelun perusteella puhemies piti suuntaa-antavan käsiäänestyksen tunnuksen uudistamisesta, ja reilusti yli puolet valtuutetuista oli uudistamisen kannalla.
 • Valtuusto päätti uudistaa killan tunnuksen, mutta lopullinen versio tulee suurelle yleisölle nähtäviin kun visuaalinen ilme kokonaisuutena julkaistaan. Tunnukseksi valittiin graafikon tekemä uusi ehdotus ja todettiin, että kyseiseen versioon saa kuitenkin tehdä hallituksen ja graafikon tarpeellisiksi näkemät muutokset.
 • Seuraava kokous pidetään viikolla 35 (27.-30.8.) tai mahdollisesti sitä edeltävällä viikolla jos toiminnantarkastus vuodelta 2017 on valmis aiemmin.
 • Valtuutettu Petäjäaho huomautti, että hallituksen kuulumisissa on outoa, että mainitaan päätöksistä liitteiden mukaisesti, mutta liitteitä ei kuitenkaan ole toimitettu. Selvennettiin, että esimerkiksi killan raha-anomuksia tai ansiomerkkipäätöksiä ei ole hyvän tavan mukaista julkaista sähköisesti, mutta liitteet ovat saatavilla killan toimistolla. Hallitus myöskin huomioi jatkossa, että muita päätöksiä, joista on tehty liitteitä, avataan kuulumisissa enemmän.