Apurahakuulutus

 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry julistaa apurahan haettavaksi killan historian tutkimus- ja kirjoitustyöhön vuosille 2018-2020.

 

Apuraha on suuruudeltaan 16 300 euroa ja sen jakautumisesta eri vuosille on mahdollista sopia erikseen. Apuraha sisältää 15 % eläkevakuutusmaksun. Apurahan saajan toivotaan tuottavan noin 100-110 liuskaa tekstiä killan historiateokseen. Yksi liuska vastaa noin 2500 merkkiä. Työhön odotetaan sisältyvän huolellista tutustumista killan ja ylioppilaskunnan arkistoon sekä kirjoitustyötä tukevien henkilöhaastatteluiden tekemistä. Apurahan saajalla tulee olla historian tai muun soveltuvan alan tohtorintutkinto, kokemusta opiskelijayhdistysten historiasta, aikaisempia kirjallisia julkaisuja sekä tuntemusta teekkariyhteisöstä. Kirjoitustyö aloitetaan mahdollisimman nopeasti ja kirjoitustyön toivotaan olevan valmis alkuvuodesta 2020. Työn yksityiskohdista sovitaan tarkemmin valitun kirjoittajan kanssa.

 

Apurahahaku on auki 9.-30.5.2018. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa 30.5.2018 mennessä osoitteeseen sik-historiikki@list.ayy.fi.

 

Lisätietoja apurahasta antaa Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n SIK100-historiavastaava Joni Kurvinen (joni.kurvinen@aalto.fi, 040 594 2158).