Ilmianna hyvä opettaja!

 

Oletko kohdannut opintojesi aikana erityisen hyvän opettajan? Nyt on aika ilmiantaa hänet!

Tekniikan edistämissäätiö on myöntämässä Hyvä opettaja-tunnustuspalkintoa ja kiltaamme on pyydetty tekemään esitys yhdestä sopivasta palkinnon saajasta.

Hyvä opettaja -palkinto voidaan myöntää teknillisessä yliopistossa tai yliopiston teknillisessä tiedekunnassa opetustehtävissä työskentelevälle henkilölle. Hyvä opettaja-ehdokasta valittaessa pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • opetuksen sisältö ja laatu
  • uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen
  • digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa
  • kyky innostaa ja motivoida opiskelemaan
  • opiskelijoiden aktiivinen ohjaus 

Jos joku tuntemasi opettaja täyttää nämä kriteerit, lähetä ehdotuksesi 25.2.2018 menessä lyhyine perusteluineen osoitteeseen sik-hallitus@list.ayy.fi