SIK, AS ja Inkubio perustavat vaaliliitto Voltin

 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry, Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry ja Inkubio ry ovat päättäneet perustaa yhdessä vaaliliiton Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin 2017. Vaaliliiton nimi on Voltti.

Voltin ehdokasasettelu tapahtuu kiltojen hallitusten kautta. Mikäli olet halukas asettumaan ehdolle Voltin listalla, ota yhteyttä kiltasi hallitukseen.

Mitä tämä muutos sitten käytännössä tarkoittaa?
- Jatkossa Voltin ja kiltojen yhteistyö on entistä tiiviimpää. Voltti on aidosti kiltojen muodostama elin, minkä takia myös ehdokasasettelu tapahtuu kiltojen toimesta.

Onko ehdokkaaksi vaikeampaa päästä kuin aiemmin?
- Ehdokkaista ei ole tavattu perinteisesti tehdä tiukkaa karsintaa. Killat pidättävät päätösvallan ehdokkaiden valitsemisessa siksi, että ehdokkaiden aito sitoutuminen kiltojen yhteisessä vaaliliitossa toimimiseen voidaan varmistaa.

Pitääkö minun tuntea killan hallitus, jotta voin päästä ehdokkaaksi?
- Ei tarvitse. Riittää, että olet valmis sitoutumaan Voltin arvoihin ja edistämään toiminnassasi ELEC:n kiltojen ja opiskelijoiden etua.

Miksi tämä muutos toteutettiin?
- Muutos toteutettiin, jotta Voltti voi aidosti toimia kiltojen edustajana ja vaikutuskanavana ylioppilaskunnassa.