Killan opintokysely on julkaistu!

 

https://goo.gl/forms/zaZNfVLgX03jjc623

Käy vastaamassa killan opintokyselyyn! Vastausten avulla kehitetään killan edunvalvontaa ja kerätään palautetta.

Fuksipisteitä Opinto-lohkon alle.