Hallituksen kokous

 

Hallituksen viikoittainen kokous. Tervetuloa seuraamaan! Fukseille pisteitä.

 

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Ilmoitusasiat

5. Edellisten kokouksien pöytäkirjat

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

7. Hallintoasiat

8. Talousasiat

9. Muut esille tulevat asiat

10. Seuraava kokous

11. Kokouksen päättäminen