Muutoksen tuulia - valtuusto historiaan

 

Pian, uudet säännöt astuvat voimaan killassa (kunhan PRH sen virallisesti hyväksyy), jonka seurauksena killan valtuusto lakkautetaan ja se korvataan killan yleisellä kokouksella. 

 

Mitä tämä tarkoittaa?

Ennen muutosta killan ylintä päätäntävaltaa käytti killan 25 henkinen valtuusto, joka valittiin vuosittain syksyllä henkilövaalina halukkaiden kiltalaisten joukosta. Nyt sääntömuutoksella poistettiin valtuusto ja siirryttiin killan yleiseen kokoukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa killan ylin päätäntävalta on killan yleisellä kokouksella. Jatkossa kaikki killassa valtuuston päättämät ja käsiteltävät asiat siirtyvät killan yleiselle kokoukselle. Näitä ovat esimerkiksi esimerkiksi talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman hyväksyminen sekä hallituksen ja toimihenkilöiden valinta. 

 

Kuka killan yleiseen kokoukseen saa osallistua?

Yleiseen kokoukseen ovat tervetulleita kaikki killan jäsenet. Äänioikeutettuja jäseniä killan yleisessä kokouksessa ovat vain killan varsinaiset jäsenet, eli ne jotka ovat myös AYY:n jäseniä. Kokouskutsut kokouksiin toimitetaan sähköpostitse kaikille killan jäsenille 4 vk ennen kokousta. Minkäänlaista ilmoittautumista ei ole, vaan kokouskutsussa mainittuun paikkaan ja aikaan voi saapua paikalle. Ennen kokoustilaan saapumista tarkistetaan, että onko henkilöllä oikeus olla paikalla tai äänioikeus.

 

Mitä minun pitää tietää tai osata ennen kuin osallistun yleiseen kokoukseen?

Teoriassa ei mitään. Käytännössä on kuitenkin erittäin hyödyllistä tutustua materiaaliin, joka jaetaan kokouskutsun mukana sähköpostitse. Tämä materiaali voi olla esimerkiksi talousarvion selvitysliite, toimihenkilöesitys tai vaikkapa uusi sääntömuutos. Näiden materiaalien lukeminen ja ymmärtäminen ennen kokousta nopeuttaa kokousta huomattavasti ja näin voit myös valmistautua muodostamaan mielipiteitä ja kysymyksiä jo etukäteen.

Lisäksi, jokaisessa kokouksessa tullaan käsittelemään käytännön asiat ja jokaisen kokouskohdan alussa kerrotaan asian menettelytavat ja kokoustekniset asiat, joten ei tarvitse pelätä, ettei ymmärtäisi jotain asiaa.

 

Milloin on ensimmäinen killan yleinen kokous?

Kolmiosainen vaalikokous tullaan järjestämään marraskuu-joulukuu akselilla. Kokouskutsut lähetetään sitten, kun virallinen vahvistus säännöistä on tullut. Tarkemmat päivät:

Vaalikokouksen ensimmäinen osa - 3.11. kello 17.00

Vaalikokouksen toinen osa - 12.11. kello 17.00

Vaalikokouksen kolmas osa - 7.12. kello 17.00

Jos putosit kärryiltä jo kolmiosaisen vaalikokouksen kohdalla, voit lukea lisää aiheesta vaalikokouksen työjärjestyksestä, joka on virallisia sääntöjä tarkentava työjärjestys (linkit löytyy lopusta). 

 

Kuka pyörittää killan yleistä kokousta?

Killalle valitaan vaalikokouksessa vuosittain killan yleisen kokouksen puheenjohtaja, joka hoitaa käytännön järjestelyjä aina seuraavaan vaalikokoukseen asti. Hänen vastuullaan on kokouksien kutsuminen koolle, käytännön järjestelyjen hoitaminen, kokouksen puheenjohtajana toimiminen ja hallituksen kanssa aktiivinen kommunikointi. Ensimmäiseen yleiseen kokoukseen asti, näitä tehtäviä hoitaa valtuuston puhemies.

 

Minulle jäi kysyttävää tai jokin asia mietityttää, keneen otan yhteyttä?

Tulevaisuudessa luodaan lyhyt opas killan yleisestä kokouksesta, mutta ennen sitä:

Voit lukea killan uudet säännöt tästä (luku 3 kertoo yleisestä kokouksesta) ja vaalikokouksen työjärjestyksen tästä. Huom! Nämä säännöt ei ole vielä virallisia ja sitä ennen viralliset säännöt ovat ne, mitkä löytyvät killan nettisivuilta.

ja / tai

Voit ottaa yhteyttä killan yleisen kokouksen puheenjohtajaan Tuukka Syrjäseen sähköpostitse tuukka.syrjanen (at) aalto.fi tai telegramissa @tuksuu

 

PS

Haku killan toimijaksi aukeaa ensi viikolla! Seuratkaa killan tiedotuskanavia, niin saatte tietoa tästä pian :)