Ehdota vuoden Hyvä opettaja -palkinnon saajaa!

 

Tekniikan edistämissäätiö TES on päättänyt myöntää vuonna 2020 Hyvä opettaja -tunnustuspalkinnon.

Hyvä opettaja -palkinto voidaan myöntää teknillisessä yliopistossa tai yliopiston teknillisessä tiedekunnassa opetustehtävissä työskentelevälle henkilölle. Hyvä opettaja-ehdokasta valittaessa pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • opetuksen sisältö ja laatu
  • uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen
  • digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa
  • kyky innostaa ja motivoida opiskelemaan
  • opiskelijoiden aktiivinen ohjaus

Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

 

Ehdota mielestäsi hyvää opettajaa, ja liitä mahdolliset perustelut mukaan. 

Palkinnon saajaa esittäneelle yhdistykselle TES myöntää 2000€ arvoisen apurahan. 

Ehdotuksia voi lähettää mailitse osoitteeseen ella.eilola(at)aalto.fi 20.2. mennessä.