MIKES-Aalto Kesäharjoittelua, diplomitöitä, jatko-opiskelua

 

Kesäharjoittelua, diplomitöitä, jatko-opiskelua

MIKES-Aalto Mittaustekniikka (https://www.aalto.fi/en/department-of-signal-processing-and-acoustics/metrology-research-institute) hakee kesäharjoittelijoita, diplomityöntekijöitä ja jatko-opiskelijoita.

Tutkimusryhmässä on meneillään ja alkamassa valaistukseen, energiatehokkuuteen, ja optiseen mittaustekniikkaan liittyviä projekteja, joista saa hyviä erikoistöitä, kanditöitä ja diplomitöitä. Projektit liittyvät mm. aurinkokennoihin, LED-valaistukseen, LEDien ominaisuuksiin, detektorien karakterisointeihin, ja materiaalien optisiin ominaisuuksiin. Projektit yhdistelevät optiikkaa, elektroniikkaa ja automaatiota. Osa menee pitkälle fysiikkaankin, muun muassa ilmakehän aerosolien mittaustekniikasta on alkamassa projekti.


Arvostamme hyvin edenneitä opintoja. Tutkimustöissä auttaa hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito suomeksi ja englanniksi. Suurin osa projekteista on EUrahoitteisia. Taustasi voi olla vaikkapa elektroniikka, automaatio, fysiikka, optiikka, tai puolijohdetekniikka.


Työtehtävät sovitetaan kokemukseesi ja toiveisiisi. Aloitteleville tutkimusapulaisille työ voi olla esim. Matlab- tai LabView-ohjelmointia, käytännön mittauksia, tai laitteistojen korjauksia / karakterisointeja. Edistyneemmille tutkijoille tarjolla on vaikkapa vastuuta kokonaisista projekteista.


Lisätiedot: Doc. Petri Kärhä (petri.karha@aalto.fi, 0505968469, Maarintie 8, Huone 3528).


Vapaamuotoiset hakemukset, opintorekisteriote, sekä muut hakijan mielestä tärkeät liitteet pyydetään toimittamaan:
Petri Kärhä, petri.karha@aalto.fi