Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry.:n täydennysvaalijulistus

 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry

VALTUUSTON TÄYDENNYSVAALIJULISTUS

 

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston täydennysvaalit pidetään tiistaina ja keskiviikkona 16.-17.10.2018 klo 10.00-16.00 SIK:n kiltahuoneella osoitteessa Maarintie 8. Vaaleissa täydennetään killan valtuusto vuodelle 2019. Valtuusto on killan ylin päättävä elin, johon kuuluu kaksikymmentäviisi (25) valtuutettua.

Kaikki killan varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia.

Ehdokkaaksi asettuakseen killan jäsenen tulee täyttää ehdokasilmoitus ja palauttaa se kiltahuoneelta löytyvään asialle osoitettuun postilaatikkoon. Ehdokasilmoituslomakkeita on saatavilla kyseisen laatikon läheisyydestä.

Ehdokasilmoitus tulee palauttaa SIK:n kiltahuoneella sijaitsevaan, erikseen merkittyyn laatikkoon perjantaihin 5.10.2018 klo 23.59 mennessä.

Vaalimainontaa varten on ilmoitustaulu kiltahuoneen edustalla olevalla käytävällä 8.10.-17.10.2018. Mainosten koko on rajoitettu yhteen (1) a4-kokoiseen mainokseen per ehdokas. Killan Facebook-ryhmien, sähköpostilistojen sekä killan muiden viestintäkanavien käyttö vaalimainonnassa on kielletty. Lisäksi mainonta kiltahuoneella on kielletty.

Ehdokaslista on nähtävillä 8.10.-17.10.2018 killan virallisella ilmoitustaululla sekä mahdollisesti myös killan nettisivuilla.

Vaalijärjestys on esillä killan virallisella ilmoitustaululla ja killan nettisivuilla.

 

Otaniemessä 25.9.2018

 

Turkka Helin
Vaalilautakunnan puheenjohtaja
turkka.helin(@)aalto.fi

050 4033854