Valtuuston kokouksen kuulumiset (SIKV5)

 

SIKV5/18 kuulumisia:

Valtuusto kokousti aiheenaan killan toiminta toisen kvartaalin aikana.

Paikalla oli 10 varsinaista valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.

Ilmoitusasioina kerrottiin:

 • Killalla on 102 uutta fuksia.
 • Killan uudet säännöt on hyväksytty PRH:ssa.
 • Vuoden 2019 valtuuston valtuustovaalien ehdokasilmoittautuminen on käynnissä kiltahuoneella.
 • ARTS on muuttanut Otaniemeen ja Väre on auennut.
 • Väreessä on Alko.

Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko vuoden toiselta kvartaalilta.

 • Hallituksella oli kiireinen kevät ennen Wappua, mutta kiire helpotti Wapun jälkeen.
 • Elepajatoimikunnalta ei oltu saatu toimintakertomusta ensimmäiseltä eikä myöskään toiselta kvartaalilta.
 • Kuultiin kuitenkin pajavastaavalta kuulumisia pajalta ja lupaus, että myöhemmin saadaan toimintakertomukset Q1:n ja Q2:n osalta.

Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi välitilinpäätös vuoden ensimmäiseltä kvartaalilta.

 • Q2 oli arvioitua ylijäämäisempi, mikä johtui mm. sponsorituloista, jotka oli budjetoitu vasta Q3:een.
 • Q1:stä mainitut puuttuvat hallituksen vuosijuhlamaksut, muutama isompi sponsorointi sekä korkeakoulun tuki saatiin Q2 aikana.
 • Menoja oli hieman yliarvioitu kautta linjan.

Todettiin, että toimintakertomus, tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 eivät olleet valmiita ja palautettiin ne näin ollen valmisteluun.

Koska em. dokumentit eivät ole valmiina, ei myöskään ollut toiminnantarkastajien lausuntoa käsiteltäväksi.

 • Toiminnantarkastus on edennyt jo hyvin, mutta koska toiminnantarkastajien aikataulut eivät ole sopineet yhteen ja toiseen toiminnantarkastajaan on välillä vaikea saada yhteyttä, ei toiminnantarkastus ole vielä valmis.
 • Toiminnantarkastus pyritään nyt kuitenkin saamaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti, tarvittaessa varamiehiä käyttäen.

Ei myönnetty vastuuvapautta vuoden 2017 tilivelvollisille.

Jatkuvuus- ja kehitystyöryhmä kertoi, että kiltapalautekyselyyn tuli heikosti vastauksia. Palautekyselystä saadaan kooste seuraavaan kokoukseen.

Sääntötyöryhmällä on työn alla pieni uudistus excursio-ohjesääntöön ilmoittautumisten osalta ja killan lippu- ja merkkiohjesääntö.

Päätettiin seuraavan kokouksen (SIKV6) päivämääräksi 24.10. ja iltakoulun päivämääräksi 18.10.

 • Kokouksessa käsitellään ainakin vuoden 2017 dokumentit ja kiltapalaute. Myös lippu- ja merkkiohjesäännön muutokset käsitellään, mikäli visuaalinen ilme ja sääntömuutokset on saatu valmiiksi tähän mennessä.
 • Q3 käsitellään valtuuston kokouksessa SIKV7, jonka aikataulu päätetään myöhemmin, esim. killan kähmyaikataulun selvittyä.