Valtuuston kokouksen kuulumiset (SIKV3)

 

SIKV3/18 kuulumisia:

Paikalla oli 20 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.

Todettiin, että toimintakertomus, tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 eivät olleet valmiita ja palautettiin ne näin ollen valmisteluun.

 • Kuultiin kuitenkin, että tilinpäätös on nyt rahastonhoitajan osalta valmis tarkastettavaksi, joten homma siirtyy toiminnantarkastajille.

Koska em. dokumentit eivät ole valmiina, ei myöskään ollut toiminnantarkastajien lausuntoa käsiteltäväksi.

 • Toiminnantarkastusta ei ole aloitettu edes pöytäkirjojen osalta. Kuitenkin tarkastus onnistunee nopeasti jos vain toiminnantarkastajat saadaan paikalle samaan aikaan.
 • Huomioitiin myös varamiesten käytön mahdollisuus mikäli varsinaisia toiminnantarkastajia ei saada molempia kiinni.

Ei myönnetty vastuuvapautta vuoden 2017 tilivelvollisille.

Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi hallituksen selonteko vuoden ensimmäiseltä kvartaalilta.

 • Todettiin, että dokumentti vaatii hieman oikolukua.
 • Toimintaan oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä, eikä juurikaan kysymyksiä tai kommetteja ollut.
  • Elepajatoimikunnalta ei toimintakertomusta ensimmäiseltä kvartaalilta oltu saatu useista yrityksistä huolimatta, ja kommunikaatio sekä elepajatoimikuntaan että Sössöön vaatii hiomista, sillä niiden toiminta kuulumisten suhteen ei ole ollut proaktiivista, vaan on täytynyt kysellä perään.
  • Elepajatoimikunnan ensimmäisen kvartaalin toimintaa käsitellään myöhemmin esim. Q2:n yhteydessä
  • Ensimmäisen kvartaalin toimintakertomuksessa ei ollut mainintaa sähköpiikkiprojektin etenemisestä, jonka eteen oli pidetty mm. hackathon
 • Toimintakertomuksen kirjoittaminen kvartaaleittain aiempien vuosien KSK:n sijaan vaikuttaa toimivalta.

Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi välitilinpäätös vuoden ensimmäiseltä kvartaalilta.

 • Q1 jäi arvioitua alijäämäisemmäksi, mikä johtuu pääosin muutamasta isommasta sponsoroinnista ja hallituksen vuosijuhlamaksuista, joita ei oltu saatu kvartaalin loppuun mennessä suunnitellusti.
 • Tämän perusteella oletetaan, että Q2 on enemmän ylimääräinen kuin on arvioitu, mikä tasapainottaa suurta alijäämää.
 • Toimikuntien osalta tulos näytti pysyneen hyvin talousarvion raameissa.

Valittiin Timi Tiira ja Eero Järvinen fuksikapteeni-toimihenkilöiksi mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti.

Tutustuttiin PoTa97-tirehtöörien laatimaan PoTa97-selvitykseen.

 • PoTan lopullinen tulos on noin 1000€ plussalla, mikä on erityisesti itse järjestetyn pääjuhlan ansiota, sillä ravintolaan verrattuna illallinen oli n. puolet halvempi.

Käytiin läpi brändityöryhmän tuottama killan uusi strategia.

 • Strategiadokumentissa kuvataan sidosryhmien kautta näkökulmista tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla killasta saadaan strategian sanoin “Loistava ja hyvinvoiva opiskelijayhteisö, joka vie sähkötekniikan avulla maailmaa eteenpäin.”
 • Valtuusto hyväksyi killalle tämän uuden strategian, jonka kantavina arvoina ovat:
  • Killan jäsenistöstä valmistuvat maan parhaimmat matematiikkaa ja fysiikkaa soveltavat huippuosaajat.
  • Kilta pitää jäsenistään huolta. Kilta edistää aktiivisesti jäsenten ja toimijoiden jaksamista.
  • Kiltaa johdetaan ammattimaisesti, ja kiltatoiminta opettaa tärkeitä työelämän taitoja.
 • Valtuusto piti erityisen hyvänä matematiikan ja fysiikan nostamista esille, jotta EST-koulutusohjelmana erottuu muista tekniikan alan ohjelmista ja luo oikeanlaista mielikuvaa jo abeista alkaen ohjelman vaativuudesta, mutta myös laadukkuudesta.

Käytiin läpi brändiuudistusta toteuttamaan valitun graafikon laatima killan uusi visuaalinen ilme. Ilme on tarkoitus julkaista suurelle yleisölle valtuuston hyväksynnän jälkeen.

Hyväksyttiin killalle uusi vaalijärjestys, sillä ehdolla, että PRH vahvistaa uudet säännöt.

 • Vaalijärjestys on muokattu vastaamaan uusia sääntöjä, joissa vaaliliitot on poistettu.
 • Keskusteltiin erityisesti äänestyslippujen mitätöimisestä ja selvennettiin siihen liittyen, että jos yhdenkin ehdokkaan numero on merkitty äänestyslippuun siten, että yksiselitteisesti ei ilmene ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut, äänestyslippu mitätöidään.

Killan palautekysely aukeaa huomenna.

Valtuuston puhemies toivoi, että viestintätyöryhmä voisi miettiä seuraavaa: Killan kaikkien viestintäkanavien listaaminen ja niiden aktiivisuuden tutkiminen: montako seuraajaa ja kuinka usein kanavaan on tuotettu sisältöä.

Todettiin, että historiaprojektin hieman arvioitua suurempi kirjoittaja palkkio on ok valtuustolle.