ISOrekry

 

Tapahtumassa pääsee kuulemaan, mitä ISOilu oikeastaan on, mitä kaikkea se pitää sisällään ja miten ISOksi pääsee. Lisäksi esitellään kv-ISO-toimintaa eli ISOna toimimista englanninkielisille fukseille. ISOrekry on samalla alkupamaus ISOksi ja kv-ISOksi hakemiselle lukuvuodelle 2019-2020.

Tapahtuma kestää noin tunnin.